Dipinti di Franca Vascellari


 

cliccare per ingrandire il dipinto

cliccare per ingrandire il dipinto


CH' IEN

 


CHUN

 

cliccare per ingrandire il dipinto

cliccare per ingrandire il dipinto


HSU

 


K' UN

 

cliccare per ingrandire il dipinto

cliccare per ingrandire il dipinto


MENG

 


SUNG

 

cliccare per ingrandire il dipinto

cliccare per ingrandire il dipinto


SHIH

 


PI

 

9.gif (132567 byte)

cliccare per ingrandire il dipinto


HSIAO CH'U

 


LU

 

cliccare per ingrandire il dipinto

cliccare per ingrandire il dipinto


T'AI

 


P'I

 

cliccare per ingrandire il dipinto

cliccare per ingrandire il dipinto


T'UNG JEN

 


TA YU

 

cliccare per ingrandire il dipinto

cliccare per ingrandire il dipinto


CH'IEN

 


YU

 

cliccare per ingrandire il dipinto

cliccare per ingrandire il dipinto


SUI

 


KU

 

cliccare per ingrandire il dipinto

cliccare per ingrandire il dipinto


LIN

 


KUAN

 

21.gif (123191 byte)

22.gif (139864 byte)


SHIH HO

 


PI

 

23.gif (123223 byte)

24.gif (130993 byte)


PO

 


FU

 

25.gif (121753 byte)

26.gif (114752 byte)


WU WANG

 


TA CH'U

 

cliccare per ingrandire il dipinto

28.gif (141931 byte)


I

 


TA KUO

 

29.gif (133098 byte)

30.gif (131956 byte)


K' AN

 


LI

 

31.gif (132316 byte)

32.gif (120836 byte)


HSIEN

 


HENG

 

33.gif (175963 byte)

34.gif (202170 byte)


TUN

 


TA CHUANG

 

35.gif (234450 byte)

36.gif (223390 byte)


CHIN

 


MING I

 

37.gif (213090 byte)

38.gif (209801 byte)


CHIA JEN

 


K'UEI

 

39.gif (223766 byte)

40.gif (222005 byte)


CHIEN

 


HSIEH

 

41.gif (200935 byte)

42.gif (212079 byte)


SUN

 


I

 

43.gif (195881 byte)

44.gif (209391 byte)


KUAI

 


KOU

 

45.gif (198133 byte)

46.gif (237917 byte)


TS'UI

 


SHENG

 

47.gif (238152 byte)

48.gif (207105 byte)


K'UN

 


CHING

 

 


KO

 


TING

 

 


CHEN

 


KEN

 

 


CHIEN

 


KUEI MEI

 

 


FENG

 


LU

 

 


SUN

 


TUI

 

 


HUAN

 


CHIEH

 

 


CHUNG FU

 


HSIAO KUO

 

 


CHI CHI

 


WEI CHI

 Indietro